Nationaal Sport- en Preventieakkoord

JSH aanvragen via subsidie in jouw gemeente!

Op dit moment zijn 346 van de 355 gemeenten in Nederland in de uitvoerende fase van het Sportakkoord. Met het Sportakkoord wil men bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Jouw gemeente is hoogstwaarschijnlijk ook aangesloten bij het Sportakkoord. Dat betekent dat jouw gemeente budget heeft om thema’s binnen dit sportakkoord te ondersteunen met zogenoemd uitvoeringsbudget.

Eén van de thema’s is het deelakkoord ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’. Dit deelakkoord betekent in het kort:

Het doel van dit deelakkoord is om ervoor te zorgen dat meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en dat de motorische vaardigheden toenemen.

De laatste jaren bewegen kinderen steeds minder en gaan de motorische vaardigheden van kinderen sterk achteruit. Uit onderzoek blijkt dat goede motorische vaardigheden van belang zijn voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl. Daarom hebben sportbonden, gemeenten, het ministerie VWS, het onderwijs, de kinderopvang en maatschappelijke partners de handen ineen geslagen voor een meer motorisch vaardige jeugd. Het deelakkoord vraagt met nadruk om samenwerking tussen de sectoren onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn en sport & bewegen. Sportformateurs zijn aangesteld om de partners duurzaam met elkaar te verbinden in een akkoord. Dit overzicht geeft de sportformateur en lokaal betrokkenen munitie om lokaal inzicht te geven in welke maatregelen, interventies en bij- en nascholingen er beschikbaar zijn om te werken aan de ambities binnen het (lokale) deelakkoord.

Kortom, er zijn hoogstwaarschijnlijk binnen jouw gemeente financiële mogelijkheden om met de methode Jonge Sporthelden aan de slag te gaan. Informeer voor de mogelijkheden bij jouw sportformateur of -regisseur binnen de gemeente. Dien jouw wens in en hopelijk zet jij via deze weg spoedig de kinderen beweging met methode Jonge Sporthelden.