De jongste levensjaren zijn zeer belangrijk voor de motorische ontwikkeling van kinderen. De beweegarmoede in Nederland wordt steeds groter. Veel kinderen bewegen onvoldoende en vaak eenzijdig. Verschillende oorzaken liggen hieraan ten grondslag: er is onvoldoende veilige speelruimte, ouders stimuleren bewegen te weinig en de tijd die kinderen achter een scherm doorbrengen wordt steeds groter.

Veel kinderen gaan naar de kinderopvang. Hier staat vaak (bewust en veelzijdig) bewegen onvoldoende op het programma. Pedagogisch medewerkers en gastouders zijn niet gewend om veelzijdig bewegen structureel aan te bieden. Pedagogisch medewerkers en gastouders willen graag meer tijd besteden aan gerichte beweegactiviteiten, maar vaak ontbreekt het aan kennis en ervaring op dit gebied, waardoor ze terughoudend zijn in het aanbod. Ze voelen zich hier niet altijd comfortabel bij.

Investeren in bewegen, minder zitten en goed slapen bij jonge kinderen in de voorschoolse periode is daarom van belang bij het verbeteren van de fysieke gezondheid, het voorkomen van de ontwikkeling van overgewicht en de bijbehorende niet-overdraagbare ziektes, en het verbeteren van mentale gezondheid en welzijn. 

Door op een vroege leeftijd al te investeren in bewegen wordt er een basis gelegd voor een actief leven. Het verbetert zowel de fysieke als mentale gezondheid. Kinderen zullen vanaf een jonge leeftijd ervaren dat bewegen leuk is, wat doorwerkt totdat ze volwassen zijn. Verder zullen de gewoontes die kinderen op jonge leeftijd ontwikkelen zeer bepalend zijn voor de rest van hun leven.  

JSH bereikt, in belangrijke mate, binnen de kinder- en gastouderopvang een groot deel van de doelgroep 2 t/m 12 jaar. Door JSH structureel onderdeel te maken van het dagprogramma wordt het veelzijdig bewegen binnen de kinderopvang gestimuleerd.

Siyar

Pedagogisch medewerker - SKH (BSO)

Door Jonge Sporthelden maken de kinderen hier kennis met verschillende sporten. De kinderen  worden socialer omdat er op jonge leeftijd contact wordt gelegd met andere kinderen. Dit zorgt voor meer plezier en enthousiasme binnen onze groep.

Angela

Manager Pedagogiek & Kwaliteit Klein & Co

Als Arie de aap uit de sporttas komt zijn de kinderen direct enthousiast. "Wij gaan sporten!". Door Jonge Sporthelden worden kinderen enthousiast gemaakt om actief bezig te zijn met sport en de lichamelijke ontwikkeling. De sportlessen zijn laagdrempelig, in korte…

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Partner: Fysiopraktijk Boot en Broersen
Slide
Partner: Fysiopraktijk Boot en Broersen
previous arrow
next arrow